TIN TUYỂN DỤNG

Thông Tin Tuyển Dụng

STT   Vị trí tuyển dụng   Số lượng   Ngày hết hạn hồ sơ   Nộp hồ sơ  Email nhận hồ sơ
1 Thư ký Chủ tịch HĐQT 1 30-08-2022 Xem chi tiết namnguyen@ttngroup.vn
2 Chuyên viên Thiết kế 3D 2 30-08-2022 Xem chi tiết ttngroup.vn@gmail.com
3 Chuyên viên Kế toán thu ngân 1 30-08-2022 Xem chi tiết hanhnguyen@ttngroup.vn
4 Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh 1 30-08-2022 Xem chi tiết namnguyen@ttngroup.vn
5 Nhân Viên Kinh Doanh - Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, TPHCM 5 30-08-2022 Xem chi tiết ttngroup.vn@gmail.com


 

Video
Hình ảnh
  • hình ảnh 1
  • banner hình ảnh