Khu dân cư

Khu TDC Hòa Lợi

Địa chỉXã Phường Hòa Lợi, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

KHU TDC Phú Chánh

Địa chỉXã Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Green River City Mỹ phước 4

Địa chỉXã Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Video
Hình ảnh
  • hình ảnh 1
  • banner hình ảnh